Skip to content

Declaració d’accessibilitat

Hermeticline SL. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://finestres.es

Situació de compliment

Aquest lloc web es troba desenvolupat conforme amb l’RD  1112/2018

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 2 de gener de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari  de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon +34 937 17 27 29.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

Contingut opcional

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text
 • Per a modificar la grandària de tot en la pàgina:
  • Ctrl + + per a augmentar-ho
  • Ctrl + – per a disminuir-ho
  • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text
  • Si el que vol és anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l’espanyol en Com canviar la grandària del text o colors?
kit-digital