Skip to content

Finestres KLBG FULLES OCULTES

Una finestra balconera de fulles ocultes entre envans que presenta més espai, línies esveltes i un gran aïllament tèrmic. És una classe de finestra fabricada a mida i té perfils tubulars amb RPT, els quals van ensamblats amb tall recte i cargolat. Té un muntatge central amb doble encreuament aïllant i és un sistema anti falsa maniobra i anti aixecament.
Funciona mitjançant gallet inox i és invisible quan les fulles estan tancades. Presenta drenatges invisibles, vidre aïllant de 28 i 32 mm, tancat de seguretat de 3 punts i es pot fer fins i tot en 30 colors.

Màxima elegància i precisió

Finestres amb òptimes característiques tècniques, permetent-te un confort superior.

Finestres amb un gran ventall de colors

Disposem de molts colors per a poder aconseguir l’estil que vulguis per a les teves finestres.

Redueix la despesa energètica

Estalvia fins a un 70% en la teva llar, millorant el confort d’aquest.

Funcionalitats

– Disposa de marcs assemblats amb esquadres d’alumini segellades i encolades.

– Sistema anti-falsa maniobra.

– Un rodament regulable per cada fulla.

– Perfils tubulars amb trencament de pont tèrmic.

Lacatges texturats

Lacados madera

Lacatges mat

Anoditzats

Contacta’ns per a obtenir més informació
    kit-digital